Lindningar

Man ser nästan aldrig spölindningar som är behandlade med "Color Preserver" på ett finare bambuspö. Skälet är att preservern isolerar ytterskiktet på tråden vilket gör att tråden lätt tar upp fukt med vattenskador som följd. Man ser det genom att tråden bleknar och lacken släpper.

Därför är en transparent lindning, som alltså suger upp lack och på så sätt släpper igenom ljuset, att föredra, inte bara av estetiska skäl; många tycker ju om att se bambun genom lindningen.

Men, det händer en del med färgtonerna när de påverkas av bambuns egen färg, i synnerhet om bambun härdats från sin naturliga gula färg till mörkare toner. På bilden ses några exempel på vad som sker med några olika trådfärger när de hamnar på en mediumhärdad klinga:

Samtliga lindningar är Gudebrod Nylon/A (från vänster till höger: Olive Green 1892, Dark Green 5896, Medium Green 6779. Lindningen med snakeringen i mitten är Medium Gray 0720 med svart tipping. Sen följer Medium Brown 0541, Tan 0290, Gold 0340, Scarlet 0326 och slutligen Garnet 02406.

Lindningar

Lägg märke till att "Tan" blir helt osynlig precis som när man använder vitt eller ljust gult. "Gold" slår över till mellanbrunt, o.s.v. Skillnaden mellan de två gröna nyanserna är mycket mera påtaglig än om man jämfört de båda innan lackning. "Garnet" (vinrött), "Olive Green" och "Dark Green" mörknar så mycket att de är svåra att identifiera, medan "Scarlet" och "Medium Green" behåller sin karaktär mycket bättre. Den enda färg som inte påverkas är givetvis "Black".

Att använda Gudebrod vit, tan eller andra ljusa färger kan vara tämligen nervpåfrestande för plötsligt får man liksom ett vitt band i lindningen. Ett sådant vitt område kommer inte att ta åt sig lacken på samma sätt och lindningen får ett "vitt streck" eller flera för evigt.När man gör om lindningen kan man ge sig katten på att man får ett nytt sådant område ...! Jag skrev en gång till Gudebrod Inc. och påtalade problemet och fick en vänlig uppmaning att sända in några prover, vilket jag gjorde. Något svar därefter fick jag emellertid aldrig, så varför man inte lyckas färga jämnt i dessa nyanser kan jag inte ge svar på.