Kopiering av "berömda" spön


Vattendraghttp://www.splitcane.se/plugins/system/jcemediabox/img/zoom-img.png

Det händer att fiskare vill ha ett klassiskt spö kopierat.

Man har hört mycket talas om något och hoppas det ska vara så bra som ryktet säger.

Jag kopierar dock inte andras spön, och detta inte bara av etiska skäl.

Idag är det t.ex. lätt att finna berömda taperingar på "nätet", men det är tveksamt hur originalnära de är; att mäta genom ett lackskikt är inte särskilt exakt, och få river av finishen på ett värdefullt originalspö bara för att mäta upp det, skulle jag tro.
Vidare är de värden man skulle få ändå ganska tvivelaktiga, då "berömda spön" ofta kommer från företag med fabriksbaserad tillverkning. Spön av samma typ varierar helt enkelt, ibland ganska kraftigt.
Vilket exemplar som mest liknar "originalspöet" är därför svårt att avgöra.
Slutligen är det väl också så att man inte ser några skäl till att kopiera andras spön om man har en definierad aktionsteori och konstruktionsmässiga resurser att beräkna spön efter behov.

Dock tycker jag att den som är relativt oerfaren kan lära sig mycket om aktionsteori genom att kopiera andras arbeten, men det är nu en annan sak, förstås.