Spöbeställning, vad ska man tänka på?

  • Vilken typ av vatten ska spöet främst användas för?
  • Vilka fiskemetoder är viktigast?
  • Hur långt bör jag kunna kasta?
  • Kastar jag avspänt eller är jag mera hetsig i kaströrelserna?
  • Vilka egenskaper ska särskilt framträda i spöet (ex. bra lyftförmåga, vinklingsförmåga, förmåga att klara vind, etc.)?
  • Vilken lina kommer att användas?
  • Spölängd?

och så vidare ...

Anita Anderberg med årets första harr