Anpassning eller specialisering?

  • Ett längre spö är mer lintolerant än ett kortare av samma aktionstyp.
  • Ett spö med "djupaktion" kan ta fler linklasser än ett snabbare i samma spölängd.
  • Ett spö som snabbt svarar på linan, och därmed möjliggör korta kast, måste ha en djup aktion.
  • Ett spö som har förmågan att lyfta en lång lina är alltid ett djupaktionsspö.
  • Ett spö med djupare aktion vinklar linan bättre än ett snabbare, vilket förbättrar möjligheten att dirigera kastriktningen.
  • En djupare aktion kräver inte samma kastintensitet; man kan kasta med långsammare rytm och ändå "speeda" upp när så krävs.

Som ni ser är det mycket som talar för spön med långsam progression, men ändå bör man välja spöaktion efter sitt temperament; om ett kort, snabbt spö känns rätt, så ska man givetvis välja ett sådant.

Jim

Jim testar "The Sweet Sugar Cane Rod" 6,5 ft