Bra flugor

SupAR-puppan

 
Vi var alltför självmedvetna att pröva den då nya Super-puppan som redan fått en anstrykning av "Svensktopps-status".

Vår fluga skulle inte ha drag av denna men vara bättre. Resultatet döptes till SupAr-puppan av någon anledning, och dragen hämtades från "Engan Special", eller Carl i Norge 2012http://www.splitcane.se/plugins/system/jcemediabox/img/zoom-img.pnSurpuppan som denna våtversion av en puppa också kommit att kallas i våra kretsar (Engan Spec. utvecklades av oss på 70-talet för harr/öring i stor älv).
 
SupAr-puppan blev liksom Surpuppan lyckosam från första början och har fått status av en "general pattern" som i stort sett går överallt.
Numera är flugan känd för många och den kallas allmänt “Anderbergaren” eller, som jag själv föredrar att kalla den,”the Anderburger”.Den är ju ändå en saftig munsbit.
Den som så önskar kan få dem bundna efter originalet av Ronnie Eriksson Flies, Ockelbo, Sweden »
 
Bindbeskrivning för Anderburgaren(SupArPuppan)
Krok: Med fördel en kort, hullinglös krok, storlek 12-16
Kropp: Görs av foam från t.ex. ett billigt sittunderlag från macken eller av Polycelon. Fly Dressing säljer passande ark,Fly Foam.
Man klipper en remsa av ca 3 mm tjocklek. Sedan hålls denna en bråkdel av en sekund över en ljuslåga, varefter man omedelbart snurrar den mellan fingrarna och på så vis formar kroppen rund och taperad.
Kroppen träs sedan över kroken så att den hamnar ganska långt fram och binds in där.
Hackle: Rapphönshackel omedelbart framför foam-kroppen.
Huvud / bröstparti: Dubbing, t.ex. mink, haröra eller annan mörk naturdubbing.
Tips:  Smörj gärna in krokspetsen med något. Det underlättar när man ska trä på det tröga polycelonet.
Ersätt ALDRIG rapphönshacklet med något styvare material.Det SKA fladdra.


Flugor    

Längst upp, Engan Special (våtfluga)

Nedan, SupAr - Puppan (torrfluga!)

          

SupArpuppan

 

AnderBIRD 

Bird´s Stonefly är en fantastisk fluga som Nils Färnström så generöst lanserade här i Sverige.
Den är en oerhört användbar torrfluga för främst öring, men fungerar som nattslända – inte som namnet antyder bara en bäckslända - som attractor, som dragplåster under Mayfly-tiden, m.m. Men – den är komplicerad att binda och därför kom jag att experimentera för att få fram en enklare fluga – med ”Bird´s” alla fördelar bevarade.
Således ingen variant, men ett självständigt mönster efter samma princip.

Jag utgick från vingen som måste vara samma som på ”Bird´s”, men sedan kom förenklingarna steg för steg. Flugan slutade som en total hybrid med kropp från Gold Ribbed Hare´s Ear och hackleben från March Brown!
En grundtanke var ju att , liksom på Bird´s Stonefly, få en platt liggande silhuettfluga med det murriga, lätt diffusa intryck som man förknippar med god fångstlighet och därför blev hacklet mycket viktigt.
Det måste vara mjukt och bara finnas på sidorna om vingen, inte runt om kroken på det traditionella sättet. Jag löste detta med samma metod att binda ”stödben” som utvecklades i samband med ”DUNderberg´s” tillkomst, min dagsländemodell.

AnderBIRD har blivit en knallsucce´! Den ersätter B.S. på ett förträffligt sätt och har nu många öringar på sitt samvete.
Till min förvåning har den även fungerat bra på harren när mediumstora nattsländor stått på menyn .Under en fiskeresa fick den t.o.m. heta ”Harr-Streamern”, men det namnet var inte helt lyckat – en av vännerna misstog sig och fiskade den som streamer…

Den som så önskar kan få dem bundna efter originalet av Ronnie Eriksson Flies, Ockelbo, Sweden »

Den binds så här:

1.
Välj en långskaftad krok (rekommenderar Maruto D21 i strl. 12-16, en hullinglös, perfekt krok från HS Import).Fäst den UPP-OCH-NER i städet. 
Ta 1-2 mjuka hackel från ripa eller rapphöna, placera dem med spetsarna framåt och lägg två LÖSA varv med bindtråden runt dem.

Anderbird 1

 

 

 

 

 

 


2.
Dra i hackelstammarna tills önskad längd på ”benen” erhållits.Dra nu åt de lösa varven och fixera.Just att binda in dessa mjuka hackle ganska långt bak på dem och sedan dra dem bakåt gör att merparten av fibrerna ( som är så gott som lika långa) kommer att ingå i ”benen”.

Anderbird 2

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet sett underifrån

Anderbird "B

 

 

 

 

 

 

 
3.
Ta hacklespetsarna och lägg dem bakåt. Fixera. Detta kommer förhoppningsvis att dela hacklefibrerna i två tämligen lika delar.Man får därigenom en viss V-form, vilket underlättar när benen slutligen ska vikas åt sidorna.

Tills vidare lämnas hackle-fibrerna i detta läge.Vänd så kroken till normalläge.

Anderbird 3

 

 

 

 

 

 

 
Resultatet sett underifrån.

Anderbird 3B

 

 

 

 

 

 

 

 
4.
Bind in stjärtstråna. De ska vara av naturlig buck-tail och inget annat.Välj en bunt som binds in så kort att den senare kommer att sammanfalla med vinglängden.
Stjärten är egentligen bara ett flytstöd så att flugan kommer att ligga plant utan att vingen doppar ner i vattnet. Detta är alltså viktigt.

Anderbird 4

 

 

 

 

 

 
5.
Dags för kroppen! Bind in smal guldtinsel för rib samt dubba tråden med haröra. Forma kroppen, men tänk på att lämna plats för vinginfästningensamt för den dubbing som sedan ska dölja vingroten.

Anderbird 5

 

 

 

 

 

 

 

6.
Vingen ska nu bindas in. Den ska vara av naturlig bucktail (helst med svarta spetsar!) Anpassa längden efter var stjärtspröten (vingstödet) slutar.Säkra vingroten med någon cement.
Kläm gärna över vingroten med nageln så håren sprider sig något i deltaform. Göm den nakna vingroten med haröredubbing. Bra om detta parti kan hållas kort.( Ej visat på bild). 
Gå fram med bindtråden dit flugan snart ska avslutas.För de båda hackle-buntarna åt sidorna och fixera dem snett-neråt-bakåt med några bindtrådsvarv.Därefter whip-finish på vanligt sätt.

Anderbird 6

 

 

 

 

 

 

 

 7.
Ungefär så här ska flugan se ut.Från sidan, underifrån samt uppifrån.

Anderbird 7AAnderbird 7BAnderbird 7C

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanken har alltså varit att skapa en fluga som ligger rätt och varken doppar nos eller vinge i vattnet.
Därför är det så viktigt att benen binds in på undersidan av kroken och att de pekar något nedåt-bakåt i färdigt utförande .Likaså är givetvis stjärten viktig av samma skäl.

Ingen insekt har väl något liknande i aktern, men här har ju stjärten funktionen att harmoniera med vingen, att ingå i samma silhuett. Likaså är ”benen” viktiga; de ska vara rörliga och inte styva. Jag har prövat ben av buck-tail, men då förlorar flugan mycket liv och fiskar sämre.

De material jag använt är de som ska ingå för att flugan ska kunna kallas AnderBIRD. Ersätts t.ex. kroppsmaterialet eller något annat blir det en Variant av AnderBird-typ.
Jag avråder dock starkt från att välja mera lättarbetade material såsom ekorrsvans o.d. Likaså bör man endast använda spräckliga, mjuka hackle.
Materialen är utprovade för att ge rätt egenskaper.

På bilderna används ripa, men vill man ha en ljusare variant bör man välja rapphöna eller kanske morkulla. Skillnaden i uppfattning blir faktiskt stor.
Lycka till med flugan! Se bara till att ha många i asken – för de kommer att gå åt!!!

 

DUNderberg

Detta är snarare en modell för en dagsländeimitation än ett mönster.Därför anges endast material, inte färg el. storlek.
Absolut ingen fluga man bara sätter på för all-round bruk för den kräver lugna kast, noggrann impregnering och omsorgsfull bindning.
Slarvar man med vingen kan den spinna och görs benen för korta kantrar den lätt – men, om fisken vägrar ta de vanliga torrflugorna…!

DUNderberg

 

Krok: Maruto D21 som bockas nära krokögat så att man får en ”kölkrok”.
Vinge: CDC-fjädrar inbundna medan kroken sitter upp-och-ner.
”Ben” : CDC hackle inbundna enligt samma teknik som beskrivs under
”Ander-BIRD” ( se nedan).
Stjärt: Hacklespröt från tupp.
Kropp: CDC-dubbing (eller goose biots på mindre flugor).

 

 

DUNderberg